/

Konflikt jako punkt zwrotny Przemyślane decyzje czy odruchowe reakcje?

Wprowadzenie
Konflikt ma przede wszystkim wymiar relacyjny, związany z tym, jak ludzie komunikują i odnoszą się
do siebie. Sytuacje sporne, istotne różnice zdań potrafią zachwiać naszymi przekonaniami, zdolnością
do oceny sytuacji i pewnością dokonywanych wyborów. Czujemy się niespokojni i trudniej nam jasno
myśleć. Jednocześnie zmniejsza się nasza skłonność do rozumienia i rozważania innego punktu widzenia. W rezultacie stajemy się defensywni, zamknięci i podejmujemy decyzje bez uwzględnienia ważnych informacji i wyjścia poza podstawowe odruchy. Kiedy próbujemy poradzić sobie z konfliktem będąc w stanie słabości i skupienia na sobie, najczęściej komunikacja staje się destrukcyjna i uniemożliwia podejmowanie sensownych decyzji. Jednak pomimo destabilizującego wpływu konfliktu, ludzie mają naturalną zdolność i motywację do odzyskania poczucia siły i pewności siebie (proces wzmacniania) oraz do otwartości i wrażliwości na drugą osobę (budowanie zrozumienia). Jest to bazą do poprawy jakości komunikacji, co tworzy pozytywne sprzężenie zwrotne i cała interakcja może ulec odnowie i nabrać konstruktywnego, łączącego i humanizującego charakteru. Wtedy zmienia się sposób, w jaki ludzie angażują się w konflikt, jak omawiają i negocjują sprawy. Odzyskują poczucie własnej mocy i chęć wzajemnego
zrozumienia, co pozwala zmierzyć się z sytuacją konfliktu w sposób konstruktywny.

Szkolenie
Szkolenie ma charakter interaktywny, integruje teorię i praktykę za pomocą ćwiczeń, symulacji,
analizy filmów i własnych doświadczeń oraz dyskusji i indywidualnej refleksji. Szkolenie będzie realizowane za pomocą platformy Zoom, dedykowanej do wideokonferencji i spotkań online.
Technologia umożliwia rozmowy i symulacje w parach i grupach, a także oglądanie filmów i slajdów
prezentowanych przez prowadzącego. Podczas zajęć uczestnicy mają włączone kamerki wideo.
Szkolenie pomoże w lepszym zrozumieniu natury destrukcyjnej i konstruktywnej komunikacji.
Konflikty znacznie utrudniają wykorzystanie naszych najlepszych cech i umiejętności, często w momentach, w których są najbardziej potrzebne. Dlaczego tak się dzieje i jak temu sprostać? Szkolenie odpowiada na to pytanie przez spojrzenie na powszechne reakcje w trudnej komunikacji, badanie jaki wpływ takie sytuacje mają na każdego z nas, rozważanie co kieruje naszym zachowaniem w tych momentach i budowanie praktycznych strategii świadomego odpowiadania na sytuacje konfliktowe zamiast odruchowych reakcji. W trakcie szkolenia uczestnicy będą nabierać umiejętności
zamieniania swoich konfliktów w konstruktywne rozmowy, bez względu czy z członkiem rodziny,
współpracownikiem czy członkiem społeczności.

Blok I (1 i 8.03.2021, godz. 16:30-20:30)
 Fundamenty modelu: światopogląd relacyjny i transformatywna teoria konfliktu
 Analiza konfliktów na bazie własnych doświadczeń
 Świadomość osłabiających i ograniczających efektów konfliktu
 Wzmocnienie i zrozumienie jako źródło konstruktywnych zachowań w konflikcie
 Ćwiczenie konfliktowych rozmów

 

Blok II (15 i 22.03.2021, godz. 16:30-20:30)
 Opracowywanie strategii skutecznego radzenia sobie w konflikcie
 Równoważenie własnej autonomii i otwartości na innych
 Model transformatywny w sytuacjach zawodowych
 Rozpoznawanie szans na wzmacnianie i budowanie zrozumienia
 Ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych
 Ćwiczenie konfliktowych rozmów

Prowadzący
Łukasz Kwiatkowski Współpracuje z międzynarodową siecią praktyków skupionych wokół Institute for the Study of Conflict Transformation i pełni funkcję koordynatora ISCT w Polsce. Uzyskał tytuł Certified Transformative Mediator™ i jest autoryzowanym trenerem ISCT. Przez wiele lat odpowiadał za system zarządzania ryzykiem finansowym w dużej grupie kapitałowej. Posiada doświadczenie w budowaniu i rozwoju zespołów, zarządzaniu zmianą i konfliktem w organizacji oraz komunikacji i negocjacji w środowisku międzynarodowym. Ukończył studia podyplomowe z mediacji, brał udział w szeregu konferencji, szkoleń i warsztatów w Europie i USA na temat różnych form interwencji w konflikcie. Zainicjował powstanie Centrum Dialogu i Transformacji Konfliktu z myślą o wsparciu ludzi, rodzin, organizacji i społeczności w konstruktywnym odpowiadaniu na sytuacje konfliktowe.

Kwestie organizacyjne
Koszt szkolenia jest w całości pokrywany ze środków Miasta Gdańsk, w ramach zadania “Być dobrym partnerem. Być dobrym rodzicem. Warsztaty edukacyjne w Pelikanie”, więc uczestnicy nie ponoszą kosztów swojego uczestnictwa. Miejsce jest gwarantowane po przesłaniu formularza zgłoszeniowego, w kolejności nadsyłania i pod warunkiem wolnych miejsc.
Liczba uczestników do 12 osób.
Uczestnictwo w minimum 3 spotkaniach jest warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia szkolenia oraz możliwości wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach indywidualnych.

23.02.2021 w godz. 16:30-17:30 odbędzie się spotkanie w celu zademonstrowania narzędzia, przetestowania połączeń i wyjaśnienia ewentualnych kwestii organizacyjnych lub technicznych.

W ramach 4h bloku przewidziane jest 15’ przerwy.

Adres do przesłania formularza zgłoszeniowego: lukasz.kwiatkowski@mediacjatransformatywna.pl

Zapytania prosimy kierować do organizatora: Agnieszka Tulin-Kardaś, 603 555 621.

Miejsce szkolenia: Platforma Zoom

Informacja o organizatorze: Stowarzyszenie Pelikan od 2000 roku pomaga rodzinom i dzieciom w trudnościach i kryzysach życiowych, a od 2004 jako Organizacja Pożytku Publicznego (OPP). Do 2012 wsparcie skupiało się na rodzinach adopcyjnych i zastępczych, a następnie działalność stopniowo objęła całościowe wsparcie ludzi i rodzin w zakresie psychologii oraz komunikacji i konfliktu (konsultacje, warsztaty grupowe i indywidualne, szkolenia, mediacje). Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju pozytywnego potencjału w ludziach i stwarzanie dzieciom optymalnych warunków rozwoju poprzez podnoszenie kompetencji wychowawczych i jakości komunikacji międzyludzkiej. Za Kampanię „Dziecko w rozwodzie. Dostrzec. Zrozumieć. Wesprzeć”, Pelikan otrzymał w 2018 roku z rąk Prezydenta Gdańska, nagrodę im. Lecha Bądkowskiego dla Najlepszej Organizacji Pozarządowej.

Stowarzyszenie Pelikan: www.pelikan.org.pl
Centrum Dialogu i Transformacji Konfliktu: www.mediacjatransformatywna.pl

enkel

Furniture for life

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo