Głos dziecka w kryzysach okołorozwodowych.
Wyzwania dla instytucji zaangażowanych
w konflikty rodzinne

Webinar jest adresowany do mediatorów rodzinnych, sędziów rodzinnych, psychologów i pedagogów szkolnych oraz organizacji i osób zainteresowanych wspieraniem rodziców i dzieci w sytuacji kryzysu rodziny w związku z rozpoczęciem realizacji dwuletniego projektu finansowanego z tzw. funduszy norweskich przez Stowarzyszenie Pelikan. Zakres tematyczny spotkania obejmuje:

• Dotychczasową praktykę ochrony dziecka w rodzinie doświadczającej kryzysu okołorozstaniowego
• Wyzwania w pracy psychologa dziecięcego – studium przypadków z praktyki Stowarzyszenia Pelikan. Czy terapia rodzinna jest rozwiązaniem?
• Wspieranie rodziny przez słuchanie i włączanie głosu dziecka w proces mediacji rodzinnej
• Rolę mediatora i specjalisty dziecięcego w modelu mediacji włączającej głos dziecka
• Neutralność mediatora i samostanowienie rodziców czy ochrona dobra nieobecnego dziecka: model „czeski” jako odpowiedź na podstawowy dylemat mediatora rodzinnego
• Zaproszenie do współpracy i stworzenia sieci ośrodków praktykujących ochronę dziecka poprzez włączenie ich głosu w proces mediacji i edukacji rodzicielskiej
• Sesję pytań i odpowiedzi między uczestnikami a prowadzącymi

Prowadzący
Agnieszka Tulin-Kardaś – prawnik, mediator rodzinny. Prezes Stowarzyszenia Pelikan, którego działania koncentrują się na wspieraniu ludzi w życiowych kryzysach poprzez terapię, mediacje i warsztaty edukacyjne. Współautorka i realizatorka kampanii społeczno-edukacyjnej „Dziecko w rozwodzie”, za którą Stowarzyszenie nagrodzono tytułem Organizacji Pozarządowej za rok 2017 w Gdańsku. Członek powołanego przez Prezydent Gdańska Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Ewa Wojciszke-Orska – psycholog, nauczyciel akademicki Instytutu Psychologii UG z 10-letnim stażem, trener II stopnia PTP, certyfikowany socjoterapeuta, trener programu wychowawczoprofilaktycznego „Spójrz Inaczej”, wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu socjoterapii i zagadnień wychowawczych. Twórca i współrealizator projektów placówek socjoterapeutycznych działających w Gdańsku od 1987 roku. Prowadzi szkolenia, zajęcia socjoterapeutyczne i konsultacje wychowawcze dla nauczycieli i opiekunów dzieci i młodzieży. Współtwórca projektu i redaktor naukowy serii bajek edukacyjnych dla dzieci i rodziców na temat emocji. Trener umiejętności psychologicznych: komunikacja społeczna, rozwiązywanie konfliktów bez agresji i przemocy, metody mediacyjne; budowanie zespołów szkolnych i w organizacji; profilaktyka uzależnień i agresji; zagadnienia wychowawcze, takie jak granice psychologiczne w klasie i w rodzinie, praca z dzieckiem w kryzysie.
Łukasz Kwiatkowski współpracuje z międzynarodową siecią praktyków skupionych wokół Institute for the Study of Conflict Transformation i pełni funkcję koordynatora ISCT w Polsce. Uzyskał tytuł Certified Transformative Mediator™ i jest autoryzowanym trenerem ISCT. Posiada doświadczenie w budowaniu i rozwoju zespołów, zarządzaniu zmianą i konfliktem w organizacji oraz komunikacji i negocjacji w środowisku międzynarodowym. Prowadzi coaching konfliktu, mediacje oraz szkolenia i warsztaty dla osób indywidualnych, organizacji i mediatorów. Brał udział w szeregu konferencji, szkoleń i warsztatów w Europie i USA na temat różnych form interwencji w konflikcie. Zainicjował powstanie Centrum Dialogu i Transformacji Konfliktu z myślą o wsparciu ludzi, rodzin, organizacji i społeczności w konstruktywnym odpowiadaniu na sytuacje konfliktowe.

 

Więcej informacji o projekcie „Dziecko w rozwodzie. Dostrzec. Zrozumieć. Wesprzeć.” na stronie www.dzieckowrozwodzie.pl
Projekt finansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Kwestie organizacyjne Udział w webinarze jest bezpłatny.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić do 10.12.2021 pod linkiem: https://forms.gle/ruUSZbWHnV9AGUSe8 .
Po tym terminie na podany w zgłoszeniu adres mailowy zostanie przesłana informacja z linkiem do spotkania.
Osoba do kontaktu: Agnieszka Tulin-Kardaś,
503 074 415, agnieszka.tulin@mediacjatransformatywna.pl

enkel

Furniture for life

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo