NIW PROO1a [Głos Dziecka]

Stowarzyszenie Pelikan w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 w okresie od 15.06.2023 do 31.12.2025 realizuje projekt:
Profesjonalizacja działalności Stowarzyszenia Pelikan w zakresie profilaktyki kryzysów obszarach: Człowiek – Rodzina – Społeczeństwo

Dofinansowanie ze środków budżetu Państwa w latach 2023-2025 wyniesie – 301 000, 00 zł

Projekt zakłada rozwój działań profilaktycznych, polegających na podnoszeniu kompetencji wychowawczych i komunikacyjnych rodziców w celu budowania prawidłowych relacji w rodzinie i zapobiegania kryzysom w rodzinach oraz wsparcie organizacyjne i podniesienie standardu pracy i obsługi klienta w siedzibie Stowarzyszenia Pelikan w Gdańsku.

Dotacja pomaga nam zrealizować działania odpowiadające na potrzeby interesariuszy Stowarzyszenia, jak i samej organizacji, w trzech wymiarach:

1. znaczące dofinansowanie trzech rodzajów warsztatów edukacyjnych i mediacji włączających głos dziecka,

2. poprawa organizacji pracy biura i wdrożenie działań, zmierzających do osiągnięcia stanu finansowej samowystarczalności dzięki zatrudnieniu dodatkowego pracownika w wymiarze 1/4 etatu

3. dokończenie remontu siedziby Stowarzyszenia wraz z przeprowadzeniem technicznych udogodnień włączających, aby umożliwić korzystanie z oferty Stowarzyszenia  osobom z niepełnosprawnościami.

Mediacje z udziałem dzieci

Głos dziecka

enkel

Furniture for life

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo