/

Zbuduj swoje lepsze życie – proces rozwojowy dedykowany osobom, które ukończyły program Dziecko w rozwodzie – maj 2023

6 spotkań

Każde po 3h

Grupa

Wielkość grupy
min 6 osób max 12 osób

800 zł

(200 zł bezzwrotna opłata rekrutacyjna płatna przy zapisie, pozostała kwota może zostać rozłożona na raty 100 zł/spotkanie)

Brzozowa 15a

Siedziba Stowarzyszenia w Gdańsku, Wrzeszczu, Brzozowa 15a

Najbliższa edycja start 23 maja 2023 - rekrutacja trwa

Zapraszamy do udziału w procesie rozwojowym dedykowanym osobom, które ukończyły program „Dziecko w rozwodzie” i chcą się dalej rozwijać. Celem programu
jest pomoc w odzyskaniu równowagi po rozwodzie, pobudzenie uczestników do ustalenia i realizacji swoich celów. Poszukiwanie dobrostanu. Program realizowany będzie w ramach coachingu grupowego, który jest niezwykle efektywną metodą wspierania rozwoju. W trakcie procesu uczestnicy będą pracować nad zmianą swoich przekonań i postaw, nauką nowych nawyków, samodzielnie określą nowe ścieżki rozwoju. Dodatkowo, dzięki pracy w grupie, w trakcie coachingu grupowego, pojawia się wsparcie, wzmocnione obecnością i doświadczeniem innych. Uczestnicy mają szansę wzajemnie się inspirować i motywować, mogą wymieniać się doświadczeniami i wspierać w realizacji marzeń.

Dla kogo?

Dla osób, które przeżyły rozwód, ukończyły kurs „Dziecko w rozwodzie” i chcą dalej się rozwijać.

Częstotliwość spotkań: raz w tygodniu.

Po zakończeniu programu uczestnik będzie mógł kontynuować, tj. skorzystać z indywidualnych sesji coachingowych, wspierających go w osobistym rozwoju.

Prowadząca: Monika Stankiewicz

Jestem Coachem PCC akredytowanym przez International Coach Federation, trenerem rozwoju osobistego, współzałożycielką trójmiejskiego oddziału ICF, konsultantką MindSonar, wykładowcą na Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku i Gdyni, mówcą inspiracyjnym (np.TEDx Gdynia 2019). Pracuję z osobami, które szukają równowagi w życiu osobistym i zawodowym. Które chcą odkryć swoje mocne strony i mieć odwagę, aby je używać i rozwijać. Chcą mieć motywację i energię do dążenia do swoich wymarzonych celów, zachowując balans w świecie pośpiechu i ciągłych zmian.
Prowadzę indywidualne procesy life i biznes coachingu, warsztaty coachingu grupowego, szkolenia, wykłady i prelekcje.Wspieram w budowaniu siły spokoju.

Więcej o na www.monikastankiewicz.pl

* dane o wieku są gromadzone dla celów sprawozdawczych, Stowarzyszenie Pelikan zobowiązuje się do zachowania poufności i nieujawniania danych z formularza osobom trzecim
ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ja, niżej podpisana/y oświadczam, iż przed wyrażeniem poniższych zgód zapoznałam/-em się z Klauzulą Informacyjną Stowarzyszenia Pelikan i niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach zgłoszeniowych, przez Stowarzyszenie Pelikan - z siedzibą w Gdańsku, ul. Brzozowa 15A, 80-243 Gdańsk, wpisane do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000008800 – Administratora Danych Osobowych, w celu:

1. wykorzystania podanych przeze mnie dobrowolnie danych osobowych w celu realizacji mojego zgłoszenia na warsztaty organizowane przez Stowarzyszenie Pelikan w ramach projektu ”Dziecko w rozwodzie. Dostrzec. Zrozumieć. Wesprzeć”, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Zgoda jest obowiązkowa, a jej niewyrażenie wiąże się z niemożliwością wzięcia udziału w warsztatach.
2. przesyłania mi środkami komunikacji elektronicznej informacji handlowej na podany przeze mnie adres poczty e-mail dotyczących warsztatów i wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie Pelikan. Informacja handlowa – oznacza informacje mające na celu promowanie, bezpośrednio lub pośrednio usług realizowanych przez Stowarzyszenie Pelikan lub wizerunku Stowarzyszenia Pelikan
KLAUZULA INFORMACYJNA

w oparciu o art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO)

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH: Stowarzyszenie Pelikan – z siedzibą w Gdańsku, ul. Brzozowa 15a, 80-243 Gdańsk, NIP: 584-24-11-605, KRS: 0000008800

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:
W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych (jako osoby, której dane osobowe są przetwarzane) należy kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych za pomocą adresu e-mail: kontakt@pelikan.org.pl lub drogą listu zwykłego na adres siedziby Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia Pani/Pana zgłoszenia na warsztaty organizowane przez Stowarzyszenie Pelikan z Pani/Pana udziałem na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) oraz na podstawie art. 9 ust. 2 pkt a)RODO oraz w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego Stowarzyszenia Pelikan na podstawie art. 6 ust 1 pkt f) RODO. Pani/Pana dane osobowe w związku z realizacją warsztatów będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia realizacji warsztatów, a następnie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego), natomiast będą udostępniane innym odbiorcom uprawionym do rozliczania i kontroli działalności Stowarzyszenia Pelikan z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, podmiotom dofinansowującym projekty przez Stowarzyszenie Pelikan (o ile zgłoszenie dotyczy takiego projektu), podmiotom świadczącym obsługę prawną Stowarzyszenia, firmie hostingowej dostarczającej usługi poczty elektronicznej na rzecz Stowarzyszenia, operatorom telekomunikacyjnym świadczącym usługi teleinformatyczne na rzecz Administratora Danych Osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w wypadku jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana oraz narusza przepisy RODO. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem przyjęcia zgłoszenia Pani/Pana na warsztaty i realizacji ich przez Stowarzyszenie Pelikan z Pani/Pana udziałem. W tej sytuacji jest Pani /Pan zobowiązana/y do podania danych osobowych Pani/Pana, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w warsztatach.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć drogą poczty elektronicznej na adres mailowy: kontakt@pelikan.org.pl lub drogą poczty tradycyjnej, w formie pisemnej na adres siedziby Stowarzyszenia Pelikan.


enkel

Furniture for life

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo