/

Od konfliktu do rozmowy- komunikacja transformatywna w praktyce- listopad 2023

listopad 2023

wtorki, godz. 16:30 – 20:30

4 spotkania

7 listopada
14 listopada
21 listopada
28 listopada 2023

Koszt

300 zł
płatne przy zapisie

Gdańsk/Online

Brzozowa 15a
Siedziba Stowarzyszenia w Gdańsku, Wrzeszczu, Brzozowa 15a (wejście od podwórza, za barem KROWARZYWA) lub ONLINE poprzez platformę ZOOM

Wprowadzenie

Konflikt ma przede wszystkim wymiar relacyjny, związany z tym jak ludzie komunikują i odnoszą się do siebie. Sytuacje sporne, istotne różnice zdań potrafią zachwiać naszymi przekonaniami, zdolnością do oceny sytuacji i pewnością dokonywanych wyborów. Czujemy się niespokojni i trudniej nam jasno myśleć. Jednocześnie zmniejsza się nasza skłonność do rozumienia i rozważania innego punktu widzenia. W rezultacie stajemy się defensywni, zamknięci i podejmujemy decyzje bez uwzględnienia ważnych informacji i wyjścia poza podstawowe odruchy. Kiedy próbujemy poradzić sobie z konfliktem będąc w stanie słabości i skupienia na sobie, najczęściej komunikacja staje się destrukcyjna i uniemożliwia podejmowanie sensownych decyzji.

Jednak pomimo destabilizującego wpływu konfliktu, ludzie mają naturalną zdolność i motywację do odzyskania poczucia siły i pewności siebie (proces wzmacniania) oraz do otwartości i wrażliwości na drugą osobę (budowanie zrozumienia). Jest to bazą do poprawy jakości komunikacji, co tworzy pozytywne sprzężenie zwrotne i cała interakcja może ulec odnowie i nabrać konstruktywnego, łączącego i humanizującego charakteru. Wtedy zmienia się sposób w jaki ludzie angażują się w konflikt, jak omawiają i negocjują sprawy. Odzyskują poczucie własnej mocy i chęć wzajemnego zrozumienia, co pozwala zmierzyć się z sytuacją konfliktu w sposób konstruktywny.

Szkolenie

Szkolenie ma charakter interaktywny, integruje teorię i praktykę za pomocą ćwiczeń, symulacji, analizy filmów i własnych doświadczeń oraz dyskusji i indywidualnej refleksji.

W przypadku formy zdalnej, szkolenie jest realizowane za pomocą platformy Zoom. Technologia umożliwia rozmowy i symulacje w parach i grupach, a także oglądanie filmów i slajdów prezentowanych przez prowadzącego. Podczas zajęć uczestnicy mają włączone kamerki wideo.

Szkolenie pomoże w lepszym zrozumieniu natury destrukcyjnej i konstruktywnej komunikacji. Konflikty znacznie utrudniają wykorzystanie naszych najlepszych cech i umiejętności, często w momentach, w których są najbardziej potrzebne. Dlaczego tak się dzieje i jak temu sprostać? Szkolenie odpowiada na to pytanie przez spojrzenie na powszechne reakcje w trudnej komunikacji, badanie jaki wpływ takie sytuacje mają na każdego z nas, rozważanie co kieruje naszym zachowaniem w tych momentach i budowanie praktycznych strategii świadomego odpowiadania na sytuacje konfliktowe zamiast odruchowych reakcji. W trakcie szkolenia uczestnicy będą nabierać umiejętności zamieniania swoich konfliktów w konstruktywne rozmowy, bez względu czy z członkiem rodziny, współpracownikiem czy członkiem społeczności.

Kwestie organizacyjne

Koszt szkolenia wynosi 300 zł dla uczestnika, pozostała część jest dofinansowana przez Narodowy Instytut Wolności z funduszy PROO1A. Miejsce jest gwarantowane po przesłaniu formularza zgłoszeniowego i zapłaceniu pełnej kwoty do 31.10.2023, pod warunkiem wolnych miejsc. W przypadku rezygnacji po tym terminie zwrot opłaty za szkolenie nie przysługuje, jednak istnieje możliwość wskazania osoby zastępującej. Liczba uczestników od 6 do 12.

W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora zwracana jest pełna wpłacona kwota.

Uczestnictwo w minimum 3 spotkaniach jest warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia szkolenia. W ramach 4 h bloku przewidziane jest 15 minut przerwy.

W przypadku formy zdalnej, w dniu 06.11.2023 o godz. 16:30-17:15 odbędzie się spotkanie w celu zademonstrowania narzędzia, przetestowania połączeń i wyjaśnienia ewentualnych kwestii organizacyjnych lub technicznych

Link do formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/PVEC6YosJdoXpbrn8

Kontakt do organizatora:

Honorata Sądel, 502 681 422, honorata.sadel@mediacjatransformatywna.pl

Konto do wpłat:

Centrum Dialogu i Transformacji Konfliktu

34 2530 0008 2049 1068 5478 0001

Tytuł przelewu: Szkolenie „Szkolenie od konfliktu do rozmowy”_Imię i Nazwisko

Miejsce szkolenia: Stowarzyszenie Pelikan, Gdańsk, ul. Brzozowa 15 a lub platforma Zoom

Prowadzący

Łukasz Kwiatkowski współpracuje z międzynarodową siecią praktyków skupionych wokół Institute for the Study of Conflict Transformation. Uzyskał tytuł Certified Transformative Mediator™, jest autoryzowanym trenerem i koordynatorem ISCT w Polsce. Prowadzi mediacje, facylitacje oraz szkolenia i warsztaty dla osób indywidualnych, organizacji i mediatorów. Posiada doświadczenie w budowaniu i rozwoju zespołów, zarządzaniu zmianą i konfliktem w organizacji. Brał udział w szeregu konferencji, szkoleń i warsztatów w Europie i USA na temat różnych form interwencji w konflikcie. Zainicjował powstanie Centrum Dialogu i Transformacji Konfliktu z myślą o wsparciu ludzi, rodzin, organizacji i społeczności w konstruktywnym odpowiadaniu na sytuacje konfliktowe. W ramach Stowarzyszenia Pelikan koordynuje projekt włączania głosu dziecka w mediacji rodzinnej.

Honorata Sądel posiada doświadczenie w pracy w sektorze publicznym i prywatnym; z wykształcenia prawnik z wieloletnim doświadczeniem w pracy w obszarze prawa karnego; przez kilka lat tworzyła i zarządzała zespołem pracowników w handlu detalicznym, odpowiadała za rekrutacje, szkolenia i zarządzanie pracą zespołu. Posiada doświadczenie w rozwiązywaniu konfliktów wewnątrz – i zewnątrz -organizacyjnych, organizacji i koordynacji szkoleń oraz warsztatów. Prowadzi podcast o mediacji i komunikacji Kierunek mediacja. Współtworzy Centrum Dialogu i Transformacji Konfliktu.

Zakres warsztatów:

Blok 1

 • Fundamenty modelu: światopogląd relacyjny i transformatywna teoria konfliktu

 • Analiza konfliktów na bazie własnych doświadczeń

 • Świadomość osłabiających i ograniczających efektów konfliktu

   Wzmocnienie i zrozumienie jako źródło konstruktywnych zachowań w konflikcie

 • Ćwiczenie konfliktowych rozmów

Blok 2

 • Strategie skutecznego radzenia sobie w konflikcie

  =Równoważenie autonomii i otwartości na innych

 • Rozpoznawanie szans na wzmacnianie i budowanie zrozumienia

   Ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych

   Ćwiczenie konfliktowych rozmów

enkel

Furniture for life

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo